Viete, aké existujú možnosti ohrevu vody?

Prísť do kúpeľne, vliezť do sprchy alebo vane a otočiť kohútikom - teplá voda vyvoláva v našom tele hrejivý pocit a konečne sa po dlhom pracovnom dni môžete dostatočne uvoľniť. Aby vám ale tiekla teplá voda, musí sa najskôr niekde ohriať, a to je vec, ktorú si v každodennom živote skoro neuvedomujeme.

 

Spôsobov pre ohrev vody existuje množstvo. Viete, aké možnosti máte a aké sú ich výhody? Niekedy stojí za to, sa nad takýmito vecami zamyslieť - môžete vďaka nim napríklad aj ušetriť financie vo vašej domácnosti.

ohrievace vody

 

Bežné ohrievače vody

Najväčšou klasikou medzi ohrievačmi vody z hľadiska zdroja využívanej energie pre ohrev sú v dnešnej dobe ohrievače plynové a elektrické.

Konštrukcie ohrievačov vody

Ešte predtým, ako vám predstavíme plynové a elektrické ohrievače, pozrime sa najskôr na ich konštrukcie a princípy fungovania. Na trhu nájdete prietokové a zásobníkové ohrievače vody.

Prietokové ohrievače vody

Pokiaľ si zaobstaráte prietokové ohrievače vody, či už elektrické alebo plynové, počítajte s tým, že sú svojím objemom omnoho menšie oproti tým zásobníkovým. Najčastejšie sa používajú k miestnemu ohrevu, umiestňujú sa nad zariaďovací systém, ale môžu tiež slúžiť k ohrevu vody v celom byte.

Tieto ohrievače vody fungujú, ako už názov napovedá, na princípe prietoku, voda preteká cez výmenník tepla v ohrievači a okamžite sa ohrieva. Táto ohriata voda sa potom ihneď spotrebováva.

Zásobníkové ohrievače vody

Zásobníkové alebo akumulačné ohrievače vody ohrievajú vodu v zásobníku - doba, za ktorú sa voda ohreje sa líši podľa množstva ohrievanej vody, technických vlastností plochy výmenníka, požadovanej teploty vody a ďalších faktorov.

Zásobníkové ohrievače vody, najčastejšie elektrické bojlery, nájdete v rodinných domoch, bytoch a menších aj väčších firmách. Ich objem je väčšinou väčší než pri prietokových ohrievačoch, rozlišovať môžete medzi ohrievačmi závesnými alebo stacionárnymi.

 

Ďalej podľa princípu fungovania môžete rozlišovať tiež medzi priamymi a nepriamymi ohrievačmi vody. Zatiaľ čo priame ohrievače ohrievajú vodu zmiešavaním teplej a studenej vody na požadovanú teplotu, nepriame ohrievajú vodu vo výmenníku tepla. V domácnostiach sa však používajú iba nepriame ohrievače, pri ktorých je zaistená požadovaná kvalita vody.

Plynové ohrievače vody

Plynové ohrievače vody, ako už názov napovedá, fungujú na princípe plynu. Práve zemný plyn ohrieva vodu, ktorá potom tečie z kohútiku. Pri plynových ohrievačoch vody musíte rozlišovať medzi prietokovými a zásobníkovými. Je medzi nimi totiž značný rozdiel.

V čom konkrétne? Ako úplný amatér najviac pocítite zmenu v rýchlosti ohrevu - zatiaľ čo ohriať vodu v prietokovom plynovom ohrievači trvá asi rovnako dlho ako lusknúť prstami, voda v zásobníkovom ohrievači sa ohrieva aj desiatky minút. Rozdiely sú tiež v príkone, spotrebe zemného plynu a objemu ohrievanej vody.

 

Elektrické ohrievače vody

Elektrické ohrievače vody ohrievajú vodu vďaka elektrickej energii. Dnes sa v domácnostiach objavujú elektrické ohrievače, či už bojlery alebo prietokové, najčastejšie. A ako už možno tušíte, zdražovanie cien energií sa tak podpíše aj na rozpočte.

Aj tak majú elektrické ohrievače vody nespornú radu výhod, pre ktoré sa ich oplatí mať v domácnosti. Medzi tieto výhody patrí:

 • jednoduchá montáž elektrických ohrievačov vody
 • ľahká dostupnosť elektriny
 • veľká zásoba teplej vody v elektrickom bojleri
 • malý nárok na ističe
 • pri ohreve nevznikajú nebezpečné spaliny

a ďalšie

 

Menej časté ohrievače vody

V domácnostiach môžete aj dnes nájsť ohrievače vody, ktoré už sú skôr zastaralé alebo všeobecne menej využívané. Jedná sa predovšetkým o ohrievače vody na tuhé palivá. Tuhými palivami môžu byť napríklad drevo, drevené brikety, uhlie a ďalšie.

Pozor! V prípade ohrevu vody tuhými palivami dajte pozor na to, aby ste vždy využívali palivá predpísané výrobcom.

Medzi ohrievače vody fungujúce na princípe tuhých palív patria napríklad:

 • kotlové súpravy
 • krbová pec s výmenníkom tepla
 • krbové vložky
 • kúpeľová pec

a ďalšie

ohrievac vody

 

Ohrievače vody a obnoviteľné zdroje energie

Vedeli ste, že pre ohrev vody môžete využiť aj obnoviteľné zdroje energie? Táto možnosť na trhu síce nie je úplnou novinkou, niektoré alternatívnejšie možnosti ohrevu vody ste mohli do domácnosti inštalovať už pred 20 rokmi, ale až teraz, v 21. storočí, zažívajú boom. A to nielen vo svete ohrevu vody, ale tiež celkovej výrobe tepelnej energie pre domácnosť.

Príprava teplej vody pomocou obnoviteľných zdrojov energie prináša mnoho výhod - je v mnohých ohľadoch úspornejšia a ekologickejšia, a to sú dôvody, prečo by ste inštaláciu týchto systémov do domácnosti mali zvážiť.

 

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú prvé alternatívnejšie možnosti ohrevu vody, o ktorých ste už isto počuli. Čo to je tepelné čerpadlo a ako môže ohrievať vodu? To sa dozviete, keď budete pokračovať v čítaní tohto článku.

Princíp fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo funguje tak, že odoberá teplo z okolitého prostredia, zo zeme, vzduchu alebo vody, záleží na jeho umiestnení, a prevádza toto teplo na vyššiu teplotnú hladinu, ktorú už môžete využívať pre vykurovanie svojho domu a ohrev vody.

K prevodu tepla na vyššiu teplotnú hladinu dochádza vďaka stlačeniu pár v kompresore. Tepelné čerpadlo má výhodu v tom, že tepla v okolitom prostredí je v podstate neobmedzené množstvo, tepelné čerpadlo si totiž dokáže poradiť aj s vonkajšou teplotou -20°C. Síce je teplo z takto nízkych teplôt menej efektívne, ale stále dostačujúce. Čím menší je však rozdiel medzi teplotou prostredia a teplotou, ktorú chcete získať, tým lacnejšie je vykurovanie tepelným čerpadlom.

Tepelné čerpadlá a ohrev vody

Tepelné čerpadlo pre ohrev vody sa skladá z niekoľkých častí - výparníku, kompresoru, kondenzátoru a zásobníku teplej vody. Teplo z okolitého prostredia je vedené do výparníka, kde sa teplo ohrieva a mení na paru.

Aby sa voda ohriala, prebieha ďalej proces stlačovania, para je vedená do kompresora a tam je stláčaná, pokiaľ sa neohreje na požadovanú teplotu. Ohriata para sa potom prenáša do zásobníka teplej vody, kde sa kondenzuje.

Druhy tepelných čerpadiel

Vyberať môžete z viacerých druhov tepelných čerpadiel, podľa toho, z akého prostredia čerpadlo odoberá teplo. Existujú tepelné čerpadlá:

 

 • odoberajúce teplo zo zeme
 • odoberajúce teplo zo vzduchu
 • odoberajúce teplo z vody

 

ohrievac vody do kupelne

 

Fototermický ohrev vody

Ďalšia možnosť je ohrev vody prostredníctvom slnečného žiarenia. S touto možnosťou ohrevu sa stretávame stále častejšie. Fototermický ohrev vody je možný vďaka solárnym panelom.

Pokiaľ chcete k ohrevu vody využívať fototermiku, budete potrebovať zapojenie solárnych panelov, čerpadlovej skupiny a zásobníkovej nádrže do jedného celku.

Tip: Viete, aký je rozdiel medzi monokryštalickými a polykryštalickými solárnymi panelmi?

V solárnych paneloch sa potom ohrieva pôsobením slnečného žiarenia kvapalina, ktorá predáva teplo cez výmenník tepla vode v zásobníku.

Nevýhodou tohto systému zostáva to, že výkon závisí na množstve slnečnej energie. Zatiaľ čo v letných mesiacoch budete mať dostatok teplej vody pre celú domácnosť, v zimných mesiacoch bude účinnosť tejto zostavy malá a len sťažka pokryje vaše potreby.

 

Fotovoltaický systém vody

Ďalšou možnosťou, ktorú je možné využiť pre prípravu teplej vody, je fotovoltaický systém. Ten je v mnohom, čo sa týka fungovania, podobný fototermickému ohrevu vody. Namiesto solárnych panelov sa však využívajú ako vstupná jednotka slnečného žiarenia fotovoltaické panely.

Ohrev vody však nie je jedinou možnosťou, ako je možné využiť fotovoltaiku v domácnosti. Rovnako ako iné možnosti môže fotovoltaický systém účinne slúžiť aj k vykurovaniu vnútorných priestorov domácnosti.

Vo fotovoltaických paneloch sa premieňa slnečné žiarenie na elektrickú energiu, ktorá následne ohrieva vodu v zásobníku. Podobný systém s ohrievaním v zime má rovnako ako ten fototermický ohrev aj fotovoltaický. V zimných mesiacoch je preto voda často ohrievaná tiež vykurovacím telesom zapojeným do štandardnej elektrickej siete.

V prípade fotovoltaického ohrevu môžete voliť medzi ohrevom so sledovačom maximálneho výkonu alebo bez neho.

fotovoltaika kupelna

 

Dotácie na tepelné čerpadlo

Chceli by ste si do domácnosti zaobstarať tepelné čerpadlo, no trápite sa nad jeho cenou? Vďaka programu Zelená domácnostiam máte možnosť získať dotáciu na solárne panely, slnečné kolektory aj na samotné tepelné čerpadlo.

Základná sadzba pri tepelnom čerpadle pre rodinný dom je 272 €/kW, maximálna výška podpory je 2 720 € na inštaláciu.

Z programu Zelená domácnostiam ale môžete financovať obstaranie aj iných zariadení šetrnejších k prírode. Ide napríklad o už spomínané dotácie na získanie fotovoltaiky nebo kotly na biomasu či nové zateplenie.

 

Na záver

Bez teplej vody si už ani len nevieme predstaviť náš každodenný život. Našťastie máme veľa rozmanitých možností ohrevu vody, ktoré nám umožňujú pohodlne fungovať. Niektoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, iné nám zas ušetria nejakú tú kačku a s ďalšími nemusíme čakať na teplú vodu ani 10 minút. Môžeme tak zabudnúť na starosti bežného dňa a užíť si zaslúžený relax napríklad vo voľne stojacej vani.

Každý spôsob ohrevu vody má svoje negatíva aj pozitíva. Dôležité však je myslieť na vaše možnosti, očakávania a možno trochu na budúcnosť. Niekedy sa totiž oplatí si o niečo priplatiť.

Tak teda veľa šťastia pri výbere.