HANSA je stálicou v obore. Na trhu pôsobí už viac ako 100 rokov, a vo svojom obore sa radí k vedúcim spoločnostiam. Úspešnosť po tak dlhú dobu je výsledkom skúseností, úsilia a dôsedne trvalého vývoja spoločnosti.

Značka „Green Responsibility“ je zárukou moderných ekologických technológií HANSA, ktoré minimalizujú spotrebu energie a vody a spĺňajú prísne medzinárodné predpisy.

Čo sa týka zdravia - na kvalitu vody sa kladú vysoké nároky. Špeciálne materiály HANSA túto kvalitu zachovávajú a zaisťujú optimálnu hygienu.

HANSA je najlepšia voľba, čo je doložené a potvrdené. Zreteľným a jasným prejavom skutočne zodpovedného prístupu je certifikácia výrobkov systémom WELL. Značkou Water Efficiency Label oceňujú európski výrobcovia sanitárnych armatúr výrobky, ktoré môžu byť vzorom v nízkej spotrebe energie a vody. S najvyšším hodnotením A**** za prietokové množstvo a teplotu vody spĺňajú významné armatúry najprísnejšie požiadavky.