Ronda

Hansa Ronda je vierohodné ztelesnenie princípu "harmónie". So svojou ľúbivou kombináciou priamočiarych a eliptických tvarov pôsobí obľúbená séria armatúr sviežo a mlado. Veľmi moderné je tiež jemne zladený sortiment, ktorý umožňuje realizáciu architektonicky náročných projektových koncepcií, ako aj spotreba vody certifikovaná WELL a obmedzená na 6 l/min.