Vrátenie a reklamácie

 

Vrátennie tovaru do 14 dní

(nenahrdazuje základný text vrátenia tovaru v obchodných podmienkach)

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý vám nevyhovuje, pošlite nám ho späť do 14 dní odo dňa prevzatia a my vám vrátime peniaze. 

Podľa zákona máte právo na odstúpenie od zmluvy akýmkoľvek komunikačným kanálom. 

Uprednostňujeme odstúpenie od zmluvy napísaním mailu na info@vyberovekupelne.sk a my vám vystavíme dobropis a dohodneme sa kam vám zašleme peniaze ak ste platili dobierkou kuriérovi.

Pro odstúpenie od zmluvy je možné využiť tento formulár.

  

Zjednodušený reklmačný poriadok

(nenahraduje základný text vrátenia tovaru v obchodných podmienkach)

Pre uplatnenie reklamácie prosím vyplňte reklamačný protokol tu.

Všeobecná ustanovení
Reklamačný poriadok je nedeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho ARTER, s. r. o., so sídlom na Kalinčiakova 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 47 428 244, a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru kúpeného od predávajúceho.

 • Kupujúci, ktorý môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.
 • Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, kupujúci súhlasí s týmto Raklamačným poriadkom.
 • Prevzatím tovaru u spotrebiteľa je okamih prevzatia tovaru od dopravcu.
 • Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru, alebo predajku - ďalej len záručný list) so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (názov tovaru, cena, množstvo a pod.). 

  Dĺžka záruky
 • Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným uvedeným v záručnom liste (doklade o predaji) alebo inom písomnom dokumente
 • Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytla u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia.
 • záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar posudzovaný predávajúcim v reklamačnom riadení za predpokladu, že bola reklamácia oprávnená.

  Záručné podmienky
 • Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými a účinnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad (faktúra). Reklamáciu je možné uplatniť písomne a doručiť emailom na info@vyberovekupelne.sk, alebo poštou na sídlo spoločnosti ARTER, s. r. o., Kalinčiakova 4, 953 01 Zlaté Moravce.
 • O reklamácii bude vždy vyhotovený reklamačný protokol s dátumom uplatnenia reklamácie a popisom tvrdených závad tovaru.
 • Pri prevzatí zásielky dodanej prostredníctvom nášho zmluvného prepravného partnera je nezbytné previesť spolu s prepravcom kontrolu vonkajšieho stavu zásielky.

  Spôsob vyriešenia reklamácie
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamácia tovaru je oprávnená, môže kupujúci požiadať o jeho opravu
 • O reklamácii predávajúci rozhodne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní.
 • Ak je kupujúcim podnikateľ (nevstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim ako spotrebiteľ), plynú pre neho práva z vadného plnenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov bez úpravy vzťahujúcich sa k ochrane práv spotrebiteľov.