Loft

Za opravdovú triedu sa považuje niečo, čo nevnucuje, nedominuje svoju prítomnosť, čo miesto preháňania presvedčuje. Hansa Loft má túto triedu v génoch. Jej dôsledný architektonický dizajn, ktorý vďaka pôsobivej reči tvarov dosahuje maximálnym vizuálnym efektom, robí zo série ozdobu celistvo navrhnutých kúpeľní.